2013-03-01

PUP Zgierz - Wstrzymanie wydawania wniosków o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż z dniem 01.03.2013 r. wstrzymuje wydawanie wniosków o refundacją kosztów doposażenia bądź wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków Funduszu Pracy.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie przedsiębiorców tą formą wsparcia, a tym samym wpływu dużej liczby wniosków przewyższających środki przeznaczone na ten cel, wydawanie wniosków wstrzymuje się do chwili rozpatrzenia tych, które wpłynęły do końca lutego.
O wznowieniu naboru wniosków poinformujemy na stronie internetowej Urzędu www.pupzgierz.pl

Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków (na obowiązującym druku EFS) przez podmioty, szkoły/przedszkola bądź producentów rolnych na utworzenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych z orzeczoną niepełnosprawnością lub osób powyżej 50 roku życia w ramach Projektu „Człowiek – najlepszym kapitałem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady oraz wnioski dotyczące w/w formy są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu www.pupzgierz.pl w zakładce  dokumenty do pobrania), a także w siedzibie Urzędu, Centrach Aktywizacji Zawodowej oraz ich Punktach, działających na terenie Powiatu Zgierskiego.

Źródło: Dorota Jaszczak (Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu), 01.03.2013

 

powrót

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

Dział redaguje: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR